【Wushu】Zhang Xianming (Jianshu / Swordplay) 1987

Authors Website

Swordplay performance in 1987's All China Wushu championship. Chobi Studio video.

Share this?