【Wushu】Zhang Xianming (Changquan) 1987

Authors Website

Men Changquan (Long Fist) performance at All China Wushu Championship in 1987. Chobi Studio video.

Share this?