【Wushu】Liu Zhenling (Changquan) 1989

Authors Website

Changquan by Mr. Liu Zhenling, exhibition performance at “6th All Japan Wushu Taijiquan Championship” in Japan, September 1989. Chobi Studio video.

Share this?