【Wushu】1984 Women Shuangdao (Double Swordplay)

【武術】1984 女子双刀 / 【Wushu】1984 Women Shuangdao (Double Swordplay)

Visit The Author's Website

Women Shuangdao (Double Swordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?