【Wushu】1984 Women Shuangbian(Double Chain Whip)

Authors Website

Women Shuangbian(Double Chain Whip) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?