【Wushu】1984 Women Jianshu (Swordplay)

【武術】1984 女子剣術 / 【Wushu】1984 Women Jianshu (Swordplay)

Visit The Author's Website

Men Jianshu (Swordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?