【Wushu】1984 Women Gunshu

【武術】1984 女子棍術 / 【Wushu】1984 Women Gunshu

Visit The Author's Website

Women’s Gunshu performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?