【Wushu】1984 Women Duilian (Dual Event)

【武術】1984 女子対練 / 【Wushu】1984 Women Duilian (Dual Event)

Visit The Author's Website

Women Duilian (Dual Event) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?