【Wushu】1984 Women Duilian (Dual Event)

Authors Website

Women Duilian (Dual Event) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?