【Wushu】1984 Women Chang Sui Jian (Long Tassel Straight Sword)

Authors Website

Women Chang Sui Jian (Long Tassel Straight Sword) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?