【Wushu】1984 Women Chang Sui Jian (Long Tassel Straight Sword)

【武術】1984 女子長穂剣 / 【Wushu】1984 Women Chang Sui Jian (Long Tassel Straight Sword)

Visit The Author's Website

Women Chang Sui Jian (Long Tassel Straight Sword) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?