【Wushu】1984 Men Yingzhaoquan Li Zhizhou (Beijing)

Authors Website

Men Yingzhaoquan performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?