【Wushu】1984 Men Shuangdao (Double Broadswordplay) (2/2)

【武術】1984 男子双刀 (2/2) / 【Wushu】1984 Men Shuangdao (Double Broadswordplay) (2/2)

Visit The Author's Website

Men Shuangdao (Double Broadswordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?