【Wushu】1984 Men Qiangshu (Spearplay) (4/4)

【武術】1984 男子槍術 (4/4) / 【Wushu】1984 Men Qiangshu (Spearplay) (4/4)

Visit The Author's Website

Men Qiangshu (Spearplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?