【Wushu】1984 Men Jianshu (Swordplay) Zhang Xianming (Beijing)

【武術】1984 男子剣術 張顕明(北京) / 【Wushu】1984 Men Jianshu (Swordplay) Zhang Xianming (Beijing)

Visit The Author's Website

Men Jianshu (Swordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?