【Wushu】1984 Men Jianshu (Swordplay) Li Zhizhou (Beijing)

Authors Website

Men Jianshu (Swordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984.

Competitor: Li Zhizhou (Beijing) Chobi Studio video.

Share this?