【Wushu】1984 Men Jianshu (Swordplay) Jia Ping(Anhui)

Authors Website

Men Jianshu (Swordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?