【Wushu】1984 Men Jianshu (Swordplay) (2/2)

【武術】1984 男子剣術 (2/3) 【Wushu】1984 Men Jianshu (Swordplay) (2/3)

Visit The Author's Website

Men Jianshu (Swordplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?