【Wushu】1984 Men Gunshu Yuan Wenqing(Shanxi)

【武術】1984 男子棍術 原文慶(山西) / 【Wushu】1984 Men Gunshu Yuan Wenqing(Shanxi)

Visit The Author's Website

Men Gunshu(Cudgelplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?