【Wushu】1984 Men Gunshu (7/7)

【武術】1984 男子棍術 (7/7) / 【Wushu】1984 Men Gunshu (7/7)

Visit The Author's Website

Men Gunshu (Cudgelplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?