【Wushu】1984 Men Gunshu (6/6)

【武術】1984 男子棍術 (6/6) / 【Wushu】1984 Men Gunshu (6/6)

Visit The Author's Website

Men Gunshu (Cudgelplay) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?