【Wushu】1984 Men Duilian (Dual Event)

【武術】1984 男子対練 / 【Wushu】1984 Men Duilian (Dual Event)

Visit The Author's Website

Men Duilian(Dual Event) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?