【Wushu】1984 Men Duilian (Dual Event) (5/5)

【武術】1984 男子対練 (5/5) / 【Wushu】1984 Men Duilian (Dual Event) (5/5)

Visit The Author's Website

Men Duilian (Dual Event) performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?