【Wushu】1984 Men Ditangquan Wang Jianjun(Beijing)

Authors Website

Men Ditangquan performance at All China Wushu Championship in 1984. Chobi Studio video.

Share this?