【Wushu】1976 Zhou Shusheng, Ren Jihua (Xingyiquan Duida)

【武術】1976 周樹生、任継華 (形意拳対打) / 【Wushu】1976 Zhou Shusheng, Ren Jihua (Xingyiquan Duida)

Visit The Author's Website

Performer: Zhou Shusheng, Ren Jihua Chobi Studio video.

Share this?