【Wushu】1976 Li Xia (Changsuijian/Long Tassel Straight Sword)

【武術】1976 李霞 (長穂剣) / 【Wushu】1976 Li Xia (Changsuijian/Long Tassel Straight Sword)

Visit The Author's Website

Performer: Li Xia Chobi Studio video.

Share this?