【Wushu】1976 Hu Jianqiang (Hougun/Monkey Staff)

【武術】1976 胡堅強 (猴棍) / 【Wushu】1976 Hu Jianqiang (Hougun/Monkey Staff)

Visit The Author's Website

Performer: Hu Jianqiang Chobi Studio video.

Share this?